Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης Μεθόδου Θήτα.

Ζητούμε να το συμπληρώσετε, ώστε να μας βοηθήσετε να καλυτερεύσουμε και να εξελίξουμε τη Μέθοδο Θήτα. Είναι εντελώς ανώνυμο εάν το προτιμάτε. Όμως θα μας ήταν ευχάριστο να σας γνωρίζουμε. Εκτιμούμε πολύ το χρόνο που διαθέτετε και σας ευχαριστούμε.
Μαρία Τελίδου.

 

προαιρετικό
προαιρετικό