Από την 1η Μαρτίου 2016 ισχύουν οι επίσημες τιμές οι οποίες ορίζονται για όλους τους Έλληνες εκπαιδευτές της Τεχνικής ThetaHealing® από το ίδρυμα ΤΗΙnΚ® της Βαϊάννα Στάϊμπολ. Οι τιμές αξιολογούνται με βάση την ποσότητα της πληροφορίας που παίρνετε στο σεμινάριο και όχι με  βάση των αριθμό των ημερών του σεμιναρίου.

1. Για τα σεμινάρια που είναι εκτός Αθηνών και γι αυτά που γίνονται μια φορά το χρόνο απαιτείται προκαταβολή (δείτε παρακάτω). Το κόστος του σεμιναρίου εξοφλείτε την πρώτη ημέρα του κάθε σεμιναρίου. Δεν γίνονται κανενός είδους χρηματικοί διακανονισμοί. Παρακαλούμε εγγραφείτε το λιγότερο 1 μήνα πριν το σεμινάριο για να εξασφαλιστεί ότι το σεμινάριο θα γίνει και να εξασφαλιστεί η θέση  σας.

2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε προγραμματίσει το χρόνο σας έτσι ώστε να μπορείτε να παρακολουθήσετε το κάθε σεμινάριο πλήρως χωρίς να χάνετε ημέρες, ώρες, να έρχεστε πιο αργά ή να φεύγετε πιο νωρίς. Εάν χάσετε έστω και 1 ώρα (ακόμα και εάν δεν ευθύνεστε εσείς), θα ακυρωθεί το σεμινάριο για εσάς και θα σας επιστραφεί το υπόλοιπο του ποσού πλην των σχετικών εξόδων των 30 ευρώ για κάθε ημέρα που παρακολούθησατε πριν την ακύρωση. Τα έξοδα αντιστοιχούν στην διδασκαλία μιας ημέρας, σημειώσεις, βιβλία, διατροφή, κτλ.  Το κάθε σεμινάριο είναι βιωματικό και παραδίδονται συνέχεια ασκήσεις τις οποίες εάν χάνετε, δεν θα μπορείτε να έχετε ροή και να συμμετέχετε στο μάθημα. Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας στο θέμα αυτό.

3.  Έχουμε ένα ορισμένο ποσό υποτροφιών που δίνουμε σε σπουδαστές που κρίνουμε ότι το έχουν πραγματικά ανάγκη. Εάν θέλετε να λάβετε μια υποτροφία (η οποία δεν συνδυάζετε με την υποτροφία έγκαιρης εγγραφής) στείλτε μας ένα email με τα στοιχεία σας και τους λόγους που αιτείστε για υποτροφία.
Οι υποτροφίες δίδονται λαμβάνοντας υπ’όψην το αριθμό των συμμετεχόντων ώστε να βγεί το συνολικό κέρδος και από αυτό ένα ποσοστό 10-15% πάει σε υποτροφίες. Και επίσης δίδονται λαμβάνοντας υπ’ όψην και των αριθμό των ατόμων που αιτήθηκαν ώστε το ποσό αυτό να μοιραστεί μεταξύ τους. Γι αυτό τον λόγο παρακαλούμε αιτηθήτε για υποτροφία μόνο όταν υπάρχει απολύτως σοβαρός λόγος. Οι υποτροφίες δεν είναι έκπτωση της τιμής. Είναι προσφορά του εκπαιδευτή και όλων των συμμετεχόντων σε κάποιον που έχει ανάγκη. Θα σας απαντήσουμε εάν η υποτροφία είναι εφικτή  ή όχι για εσάς για το συγκεκριμένο σεμινάριο περίπου 10 ημέρες πριν την έναρξή του, όταν δούμε περίπου την ροή της συμμετοχής. Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.

5.Για επαναληπτικά σεμινάρια δεν χρειάζεται προκαταβολή. Χρειάζεται όμως να συμπληρώσετε ξανά την φόρμα εγγραφής. Στείλτε μας email για να μάθετε ποια είναι η υποτροφία των επαναληπτικών.

6.  Για όσους κάνουν θέλουν να κάνουν τα σεμινάρια ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, DIG DEEPER όλα μαζί στον ίδιο μήνα τους βοηθάμε με μια υποτροφία. Δείτε στις πληροφορίες του κάθε σεμιναρίου ξεχωριστά.


CY3cnzDWYAAyZ8l1. Basic DNA  – Βασικό Επίπεδο DNAbasic think
Το πρώτο στην σειρά σεμινάριο.
Δ
ιά
ρκεια σεμιναρίου: 3 ημέρες.
Προϋποθέσεις:
Καμία

Συνολικό κόστος του σεμιναρίου: 300€
Για όσους θέλουν να κάνουν τα σεμινάρια ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, DIG DEEPER όλα μαζί στον ίδιο μήνα τους βοηθάμε με μια υποτροφία. Δείτε στις πληροφορίες του κάθε σεμιναρίου ξεχωριστά.
Κόστος επανάληψης του σεμιναρίου: υποτροφίες είναι διαθέσιμες για όσους επαναλαμβάνουν το σεμινάριο.


2. Adadvanced-instructorsvanced DNA – Προχωρημένo Επίπεδο DNA
Το δεύτερο στην σειρά σεμινάριο.advanced

Διάρκεια σεμιναρίου: 3 ημέρες.
Προϋποθέσει
ς:
Βασικό Επίπεδο DNA – Basic DNA


Συνολικό κόστος του σεμιναρίου: 300€
Για όσους θέλουν να κάνουν τα σεμινάρια ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, DIG DEEPER όλα μαζί στον ίδιο μήνα τους βοηθάμε με μια υποτροφία. Δείτε στις πληροφορίες του κάθε σεμιναρίου ξεχωριστά.
Κόστος επανάληψης του σεμιναρίου: υποτροφίες είναι διαθέσιμες για όσους επαναλαμβάνουν το σεμινάριο.


manifesting   Elective-semiars3. Dig Deeper (Καλύτερη Εμβάθυνση στο θέμα σου)
Το τρίτο στην σειρά σεμινάριο. Μετά από αυτό κάνετε τα υπόλοιπα με όποια σειρά θέλετε και αναλόγως με το τι απαιτούν ως προϋπόθεση

Διάρκεια σεμιναρίου: 2 ημέρες.
Προϋποθέσεις:
Βασικό Επίπεδο DNA
Basic DNA,
Προχωρημένο Επίπεδο DNA – Advanced DNA


Συνολικό κόστος του σεμιναρίου: 300€
Για όσους θέλουν να κάνουν τα σεμινάρια ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, DIG DEEPER όλα μαζί στον ίδιο μήνα τους βοηθάμε με μια υποτροφία. Δείτε στις πληροφορίες του κάθε σεμιναρίου ξεχωριστά.
Κόστος επανάληψης του σεμιναρίου: υποτροφίες είναι διαθέσιμες για όσους επαναλαμβάνουν το σεμινάριο.

 


manifest4. Manifesting and Abundance -Υλοποίηση και Αφθονία    dig-deeper
Διάρκεια σεμιναρίου: 2 ημέρες.
Προϋποθέσεις:
Βασικό Επίπεδο DNABasic DNA
Προχωρημένο Επίπεδο DNA- Advanced DNA
Dig Deeper- Dig Deeper

Συνολικό κόστος του σεμιναρίου: 300€
ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ, χρειάζεται τουλάχιστον ένα μήνα πιο πρίν από την έναρξη του συγκεκριμμένου σεμιναρίου προκαταβολή (50 ευρώ) και εγγραφή για να εξασφαλιστεί οτι το σεμιναριο θα γίνει.  Εάν δεν εγγραφείτε ένα μήνα πιο πρίν, ενδέχετε το σεμινάριο να μην γίνει. Καλέστε μας για να βεβαιωθείτε ότι θα γίνει το σεμινάριο, εάν εγγράφεστε αργότερα.
Κόστος επανάληψης του σεμιναρίου: υποτροφίες είναι διαθέσιμες για όσους επαναλαμβάνουν το σεμινάριο.


 intutive-anatomyIntuitive-Anatomy-Course-Pic5.  Intuitive Anatomy – Διαισθητική Ανατομία
Διάρκεια σεμιναρίου: 15 ημέρες.
Προϋποθέσεις:
Βασικό Επίπεδο DNA
,
Προχωρημένο Επίπεδο DNA,
Dig Deeper

Συνολικό κόστος του σεμιναρίου: 1450€
ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ, χρειάζεται τουλάχιστον ένα μήνα πιο πρίν από την έναρξη του συγκεκριμμένου σεμιναρίου προκαταβολή (50 ευρώ) και εγγραφή για να εξασφαλιστεί οτι το σεμιναριο θα γίνει.  Εάν δεν εγγραφείτε ένα μήνα πιο πρίν, ενδέχετε το σεμινάριο να μην γίνει. Καλέστε μας για να βεβαιωθείτε ότι θα γίνει το σεμινάριο, εάν εγγράφεστε αργότερα.
Κόστος επανάληψης του σεμιναρίου: υποτροφίες είναι διαθέσιμες για όσους επαναλαμβάνουν το σεμινάριο


ac3c38_b2dc5a41cff241449fc60ef11d309c2e 6.  World Relations – Παγκόσμιες Σχέσεις
world-relations Διάρκεια σεμιναρίου: 5 ημέρες.
Προϋποθέσεις:
Βασικό Επίπεδο DNA
,
Προχωρημένο
 Επίπεδο DNA,
Dig Deeper,
Διαισθητική Ανατομία –Intuitive Anatomy

Συνολικό κόστος του σεμιναρίου: 600€
ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ, χρειάζεται τουλάχιστον ένα μήνα πιο πρίν από την έναρξη του συγκεκριμμένου σεμιναρίου προκαταβολή (50 ευρώ) και εγγραφή για να εξασφαλιστεί οτι το σεμιναριο θα γίνει.  Εάν δεν εγγραφείτε ένα μήνα πιο πρίν, ενδέχετε το σεμινάριο να μην γίνει. Καλέστε μας για να βεβαιωθείτε ότι θα γίνει το σεμινάριο, εάν εγγράφεστε αργότερα.
Κόστος επανάληψης του σεμιναρίου: υποτροφίες είναι διαθέσιμες για όσους επαναλαμβάνουν το σεμινάριο.


b41f044c3aba4fb31d154243b44e07fd dna37. DNA 3
Διάρκεια σεμιναρίου: 5 ημέρες.
Προϋποθέσεις:
Βασικό Επίπεδο DNA
,
Προχωρημένο Επίπεδο DNA,
Dig Deeper,
Διαισθητική Ανατομία

Συνολικό κόστος του σεμιναρίου: 800€
ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΥ  ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΙΑ  ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ, χρειάζεται τουλάχιστον ένα μήνα πιο πρίν από την έναρξη του συγκεκριμμένου σεμιναρίου προκαταβολή (50 ευρώ) και εγγραφή για να εξασφαλιστεί οτι το σεμιναριο θα γίνει.  Εάν δεν εγγραφείτε ένα μήνα πιο πρίν, ενδέχετε το σεμινάριο να μην γίνει. Καλέστε μας για να βεβαιωθείτε ότι θα γίνει το σεμινάριο, εάν εγγράφεστε αργότερα.
Κόστος επανάληψης του σεμιναρίου: υποτροφίες είναι διαθέσιμες για όσους επαναλαμβάνουν το σεμινάριο

 


123disease 8. Disease and Disorder – Ασθένειες και Διαταραχές
Διάρκεια σεμιναρίου: 10 ημέρες.
Προϋποθέσεις:
Βασικό Επίπεδο DNA
,
Προχωρημένο Επίπεδο DNA
,
Dig Deeper,
Διαισθητική Ανατομία

Συνολικό κόστος του σεμιναρίου: 1000€
ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΙΑ  ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ, χρειάζεται τουλάχιστον ένα μήνα πιο πρίν από την έναρξη του συγκεκριμμένου σεμιναρίου προκαταβολή (50 ευρώ) και εγγραφή για να εξασφαλιστεί οτι το σεμιναριο θα γίνει.  Εάν δεν εγγραφείτε ένα μήνα πιο πρίν, ενδέχετε το σεμινάριο να μην γίνει. Καλέστε μας για να βεβαιωθείτε ότι θα γίνει το σεμινάριο, εάν εγγράφεστε αργότερα.
Κόστος επανάληψης του σεμιναρίου: υποτροφίες είναι διαθέσιμες για όσους επαναλαμβάνουν το σεμινάριο.

 


215x265-book-9.  Soul Mate – Συντροφικές ψυχέςsoul-mate 2
Διάρκεια σεμιναρίου: 2 ημέρες.
Προϋποθέσεις:
Βασικό Επίπεδο DNA
,
Προχωρημένο Επίπεδο DNA,
Dig Deeper


Συνολικό κόστος του σεμιναρίου: 220€
ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ, χρειάζεται τουλάχιστον ένα μήνα πιο πρίν από την έναρξη του συγκεκριμμένου σεμιναρίου προκαταβολή (50 ευρώ) και εγγραφή για να εξασφαλιστεί οτι το σεμιναριο θα γίνει.  Εάν δεν εγγραφείτε ένα μήνα πιο πρίν, ενδέχετε το σεμινάριο να μην γίνει. Καλέστε μας για να βεβαιωθείτε ότι θα γίνει το σεμινάριο, εάν εγγράφεστε αργότερα.
Κόστος επανάληψης του σεμιναρίου: υποτροφίες είναι διαθέσιμες για όσους επαναλαμβάνουν το σεμινάριο.


RHYTHM ιδανικό βάρος 210.  RHYTHM to a Perfect Weight – O Ρυθμός για το Ιδανικό σας Βάρος
Διάρκεια σεμιναρίου: 1 ημέρα.
Προϋποθέσεις:
Βασικό Επίπεδο DNA
,
Προχωρημένο Επίπεδο DNA,
Dig Deeper

Συνολικό κόστος του σεμιναρίου: 100€
ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ, χρειάζεται τουλάχιστον ένα μήνα πιο πρίν από την έναρξη του συγκεκριμμένου σεμιναρίου προκαταβολή (50 ευρώ) και εγγραφή για να εξασφαλιστεί οτι το σεμιναριο θα γίνει.  Εάν δεν εγγραφείτε ένα μήνα πιο πρίν, ενδέχετε το σεμινάριο να μην γίνει. Καλέστε μας για να βεβαιωθείτε ότι θα γίνει το σεμινάριο, εάν εγγράφεστε αργότερα.
Κόστος επανάληψης του σεμιναρίου: υποτροφίες είναι διαθέσιμες για όσους επαναλαμβάνουν το σεμινάριο.

 


gallery-planes.png11. Planes of Existence  – Τα Επίπεδα της  Ύπαρξης
Διάρκεια σεμιναρίου: 4 ημέρες.
Προϋποθέσεις:
Βασικό Επίπεδο DNA,
Προχωρημένο Επίπεδο DNA,                                                     gallery-planes.png
Dig Deeper,
Διαισθητική Ανατομία     ή
Βασικό Επίπεδο DNA, Προχωρημένο Επίπεδο DNA,
Dig Deeper, Βασικό Επίπεδο  Εκπαιδευτών,
Προχωρημένο Επίπεδο Εκπαιδευτών

 

Συνολικό κόστος του σεμιναρίου: 650€
ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ, χρειάζεται τουλάχιστον ένα μήνα πιο πρίν από την έναρξη του συγκεκριμμένου σεμιναρίου προκαταβολή (50 ευρώ) και εγγραφή για να εξασφαλιστεί οτι το σεμιναριο θα γίνει.  Εάν δεν εγγραφείτε ένα μήνα πιο πρίν, ενδέχετε το σεμινάριο να μην γίνει. Καλέστε μας για να βεβαιωθείτε ότι θα γίνει το σεμινάριο, εάν εγγράφεστε αργότερα.
Κόστος επανάληψης του σεμιναρίου: υποτροφίες είναι διαθέσιμες για όσους επαναλαμβάνουν το σεμινάριο.