Από την 1η Μαρτίου 2016 ισχύουν οι επίσημες τιμές οι οποίες ορίζονται για όλους τους Έλληνες εκπαιδευτές της Μεθόδου Θήτα από το ίδρυμα ΤΗΙnΚ® της Βαϊάννα Στάϊμπολ. Οι τιμές αξιολογούνται με βάση την ποσότητα της πληροφορίας που παίρνετε στο σεμινάριο και όχι με  βάση των αριθμό των ημερών του σεμιναρίου.


Επειδή οι έγκαιρες εγγραφές μας βοηθούν πολύ να οργανώσουμε το σεμινάριο, σας επιβραβεύουμε! Αν κάνετε την εγγραφή σας και καταθέσετε την προκαταβολή – η προκαταβολή αφαιρείτε από το συνολικό ποσό – για το σεμινάριο που θέλετε ένα μήνα (30 μέρες) πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου, τότε επιβραβεύεστε με μια μικρή υποτροφία έγκαιρης εγγραφής!  Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και εάν δεν κάνετε έγκαιρη εγγραφή- δηλαδή  μπορείτε να δηλώσετε και τελευταία στιγμή την συμμετοχή σας – το πρώτο βήμα είναι να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής για το/τα σεμινάριο/α που σας ενδιαφέρει. Στην σελίδα της φόρμας εγγραφής  κάντε κλικ εδώ   διαβάστε όλες οδηγίες.

 

Έχουμε ένα ορισμένο ποσό υποτροφιών που δίνουμε σε σπουδαστές που κρίνουμε ότι το έχουν πραγματικά ανάγκη. Εάν θέλετε να λάβετε μια υποτροφία (ανεξάρτητα από την υποτροφία έγκαιρης εγγραφής) στείλτε μας ένα email με τα στοιχεία σας και τους λόγους που αιτείστε για υποτροφία και θα σας απαντήσουμε εάν η υποτροφία είναι εφικτή για εσάς την συγκεκριμένη περίοδο ή  όχι. Οι υποτροφίες δεν περιλαμβάνουν τα βασικά έξοδα του σεμιναρίου όπως βιβλία, εγχειρίδια κτλ. και αντιστοιχούν σε κάποιο μέρος του συνολικού ποσού.


CY3cnzDWYAAyZ8l1. Basic DNA
– Βασικό Επίπεδο DNAbasic think
Δ
ιάρκεια σεμιναρίου: 3 ημέρες.
Προϋποθέσεις: Καμία

Συνολικό κόστος του σεμιναρίου: 300€
Προκαταβολή : 50€
Έκγκαιρη κράτηση: μικρή υποτροφία είναι  διαθέσιμη, εάν καταθέσετε την προκαταβολή σας ένα μήνα πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
Κόστος επανάληψης του σεμιναρίου: υποτροφίες είναι διαθέσιμες για όσους επαναλαμβάνουν το σεμινάριο.


advanced

2. Adadvanced-instructorsvanced DNA
-Προχωρημέ
νo Επίπεδο DNA
Διάρκεια σεμιναρίου: 3 ημέρες.
Προϋποθέσει
ς: Βασικό Επίπεδο DNA
Συνολικό κόστος του σεμιναρίου: 300€
Προκαταβολή : 50€
Έκγκαιρη κράτηση: μικρή υποτροφία είναι  διαθέσιμη, εάν καταθέσετε την προκαταβολή σας ένα μήνα πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
Κόστος επανάληψης του σεμιναρίου: υποτροφίες είναι διαθέσιμες για όσους επαναλαμβάνουν το σεμινάριο.


manifestingmanifest3.  Manifesting and Abundance
-Υλοποίηση και Αφθονία

Διάρκεια σεμιναρίου: 2 ημέρες.
Προϋποθέσεις: Βασικό Επίπεδο DNA
, Προχωρημένο Επίπεδο DNA

Συνολικό κόστος του σεμιναρίου: 300€
Προκαταβολή: 50€
Έκγκαιρη κράτηση: μικρή υποτροφία είναι διαθέσιμη, εάν καταθέσετε την προκαταβολή σας ένα μήνα πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
Κόστος επανάληψης του σεμιναρίου: υποτροφίες είναι διαθέσιμες για όσους επαναλαμβάνουν το σεμινάριο.

 


Elective-semiars4. Dig Deeper
– Βαθύ σκάψιμο      dig-deeper
Διάρκεια σεμιναρίου: 2 ημέρες.
Προϋποθέσεις: Βασικό Επίπεδο DNA, Προχωρημένο Επίπεδο DNA

Συνολικό κόστος του σεμιναρίου: 300€
Προκαταβολή: 50€
Έκγκαιρη κράτηση: μικρή υποτροφία είναι  διαθέσιμη, εάν καταθέσετε την προκαταβολή σας ένα μήνα πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
Κόστος επανάληψης του σεμιναρίου: υποτροφίες είναι διαθέσιμες για όσους επαναλαμβάνουν το σεμινάριο.


 intutive-anatomyIntuitive-Anatomy-Course-Pic5.  Intuitive Anatomy
-Διαισθητική Ανατομία
Διάρκεια σεμιναρίου: 15 ημέρες.
Προϋποθέσεις: Βασικό Επίπεδο DNA
, Προχωρημένο Επίπεδο DNA

Συνολικό κόστος του σεμιναρίου: 1450€
Προκαταβολή: 100€
Έκγκαιρη κράτηση: μικρή υποτροφία είναι  διαθέσιμη, εάν καταθέσετε την προκαταβολή σας ένα μήνα πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
Κόστος επανάληψης του σεμιναρίου: υποτροφίες είναι διαθέσιμες για όσους επαναλαμβάνουν το σεμινάριο


ac3c38_b2dc5a41cff241449fc60ef11d309c2e 6.  World Relations
-Παγκόσμιες Σχέσ
εις
world-relations Διάρκεια σεμιναρίου: 5 ημέρες.
Προϋποθέσεις: Βασικό Επίπεδο DNA
, Προχωρημένο
 Επίπεδο DNA και Διαισθητική Ανατομία ή Βαθύ Σκάψιμο
Συνολικό κόστος του σεμιναρίου: 600€
Προκαταβολή : 100€
Έκγκαιρη κράτηση: μικρή υποτροφία είναι  διαθέσιμη, εάν καταθέσετε την προκαταβολή σας ένα μήνα πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
Κόστος επανάληψης του σεμιναρίου: υποτροφίες είναι διαθέσιμες για όσους επαναλαμβάνουν το σεμινάριο.


b41f044c3aba4fb31d154243b44e07fd dna37. DNA 3
Διάρκεια σεμιναρίου: 5 ημέρες.
Προϋποθέσεις: Βασικό Επίπεδο DNA
, Προχωρημένο Επίπεδο DNA
, Διαισθητική Ανατομία
Συνολικό κόστος του σεμιναρίου: 800€
Προκαταβολή: 100€
Έκγκαιρη κράτηση: μικρή υποτροφία είναι  διαθέσιμη, εάν καταθέσετε την προκαταβολή σας ένα μήνα πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
Κόστος επανάληψης του σεμιναρίου: υποτροφίες είναι διαθέσιμες για όσους επαναλαμβάνουν το σεμινάριο

 


123disease 8. Disease and Disorder
– Ασθένειες και  διαταραχές
Διάρκεια σεμιναρίου: 10 ημέρες.
Προϋποθέσεις: Βασικό Επίπεδο DNA
, Προχωρημένο Επίπεδο DNA
, Διαισθητική Ανατομία
Συνολικό κόστος του σεμιναρίου: 1000€
Προκαταβολή για την εγγραφή: 100€
Έκγκαιρη κράτηση: μικρή υποτροφία είναι  διαθέσιμη, εάν καταθέσετε την προκαταβολή σας ένα μήνα πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
Κόστος επανάληψης του σεμιναρίου: υποτροφίες είναι διαθέσιμες για όσους επαναλαμβάνουν το σεμινάριο.

 


soul-mate-seminar-small9.  Soul Mate
-Συντροφικές ψυχές
soul-mate 2
Διάρκεια σεμιναρίου: 2 ημέρες.
Προϋποθέσεις: Βασικό Επίπεδο DNA
, Προχωρημένο Επίπεδο DNA

Συνολικό κόστος του σεμιναρίου: 220€
Προκαταβολή : 50€
Έκγκαιρη κράτηση: μικρή υποτροφία είναι  διαθέσιμη, εάν καταθέσετε την προκαταβολή σας ένα μήνα πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
Κόστος επανάληψης του σεμιναρίου: υποτροφίες είναι διαθέσιμες για όσους επαναλαμβάνουν το σεμινάριο.


RHYTHM photocat10.  RHYTHM to a Perfect Weight
– O Ρυθμός για το Ιδανικό σας Βάρος
Διάρκεια σεμιναρίου: 1 ημέρα.
Προϋποθέσεις: Βασικό Επίπεδο DNA
, Προχωρημένο Επίπεδο DNA
Συνολικό κόστος του σεμιναρίου: 100€
Προκαταβολή: 20€
Έκγκαιρη κράτηση: μικρή υποτροφία είναι  διαθέσιμη, εάν καταθέσετε την προκαταβολή σας ένα μήνα πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
Κόστος επανάληψης του σεμιναρίου: υποτροφίες είναι διαθέσιμες για όσους επαναλαμβάνουν το σεμινάριο.